Rejestracja on line
 

Rada Naukowa

 • dr hab. prof. UEK Jadwiga BERBEKA – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • dr hab. Krzysztof BORODAKO – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • dr Amanda CECIL – Associate Professor & Program Director - Indiana University (IUPUI),
 • dr Krzysztof CELUCH – Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie – Przewodniczący,
 • dr Krzysztof CIEŚLIKOWSKI – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach,
 • dr Rob DAVIDSON – MICE Knowledge,
 • dr Anna KALINOWSKA-ŻELEŹNIK – Uniwersytet Gdański,
 • dr Marta SIDORKIEWICZ – Uniwersytet Szczeciński,
 • dr hab. prof. SGTiR Teresa SKALSKA – Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji,
 • dr Anna OSTROWSKA-TRYZNO – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie,
 • dr hab. Piotr ZMYŚLONY – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • dr hab. prof. SGTiR Jolanta Żyśko - Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji.    

dr Krzysztof Celuch
Przewodniczący                             


  

dr Krzysztof Cieślikowski

 

Wice-przewodniczący ds.edukacji

 

dr hab. Jolanta Żyśko

 

Wice-przewodnicząca ds.edukacji


Organizatorzy

   

 


Partnerzy

    
 

 

DATA I MIEJSCE

12 września 2017 r. 

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji
ul. Stokłosy 3 | 02-787 Warszawa

www.sgtir.edu.pl

MONOGRAFIE DO POBRANIA

PEMES 2015

 

PEMES 2014